Privacy statement

Publistart gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die u verstrekt. Gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden alleen ingezet met als doel (beginnende) ondernemers vertrouwd te maken met de wereld van marketing reclame en publiciteit.

Huisregels

Iedereen mag gebruik maken van Publistart om via ter beschikking gestelde vouchers publiciteit te genereren in een of meer van de deelnemende plaatselijke krantentitels. Eenieder die publiceert, dient zich te conformeren aan de Nederlandse Reclame Code.

Publicaties die tot stand komen door gebruikmaking van Publistart.nl mogen niet beledigend, immoreel of onethisch zijn of dreigen Publistart in diskrediet te brengen. Bij product- of dienstaanprijzing mag geen vergelijk worden gemaakt met goederen of diensten van concurrerende bedrijven. Ook mogen geen termen worden gebruikt die als kwetsend, onwettig, intimiderend, smadelijk, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins beschouwd kunnen worden.

De aangesloten uitgevers zijn gerechtigd publicaties die hen niet welgevallig zijn, zonder opgave van redenen te weigeren.

Contact

Publistart is een initiatief van de Nationale Weekblad Associatie. Deze heeft een optimaal netwerk samengesteld op basis van best gelezen huis-aan-huiskranten met bij voorkeur tevens verspreiding in de binnenstad en aan de buitenwegen. Voor meer informatie: info@publistart.nl.